test2

Solarni kalkulator
Molimo unesite prosječnu godišnju potrošnju u kWh za višu tarifu.
Molimo unesite prosječnu godišnju potrošnju u kWh za nižu tarifu.
Raspoloživa površina krova u m2 - potrebno je unijeti “čistu” raspoloživu površinu krova na kojoj nema dodatnih objekata npr. dimnjaka, krovnih prozora, vanjskih jedinica klima uređaja, kolektora itd.)
Broj faza priključaka
NAPOMENA 1

Napomena: ukoliko je Vaš zbroj VT+NT veći od koeficijenta PK - raspoloživa površina krova nije dovoljna za elektranu koja bi u potpunosti pokrila potrošnju te je moguća elektrana maksimalne veličine (m2*0,2)kW.
godine
godine
ukoliko je Vaš zbroj VT+NT veći od koeficijenta PK - raspoloživa površina krova nije dovoljna za elektranu koja bi u potpunosti pokrila potrošnju te je moguća maksimalna snaga elektrane koju HEP odobrava kod jednofaznih priključaka 3,6kW.